Montering av flaggstång

Montering

Gräv en grop till frostfritt djup, ca 90-100cm och med ca 40 cm diameter. Fyll gropen med betong och förankra markfästets bultar och fästplatta i betongen. För montering på berg, borras tre hål för förankringsjärnen och fixeras med cement.

När betongen är hård, efter ca tre dygn, fäster man flaggstången i den undre fästplattan med hjälp av den tvärgående bulten. Res flaggstången och justera in deb i lodrät position genom justering
av färstmuttrarna. Till sist dra muttrarna hårt.

Efterdragning av muttrarna skall göras efteren månad. Att montera och resa EU-flaggstången är så lätt att man klarar av det på egen hand.

En tio meter EU-flaggstång väger inte mer än 35kg.

Modeller

EU-flaggstången levereras antingen med fäste för gjutning i marken, eller med förstärkning och bultar för montering i befintliga U-balkar.

EU-flaggstången kan även fås med invändig lina och lås. Därmed förhindras åverkan eller stöld av lina och flagga. Detta är lämpligt för flaggstänger på allmänna platser.

Den yttersta glasfiberduken har dubbel tjocklek och gör EU-flaggstången extra stark. Denna yttre fiberduk gör också ytan
hårdare och glansig. Därmed får smutsen inget fäste och eventuell rengöring blir enklare.

Vi levererar EU-flaggstången med markfäste, mässingkula, lina och knape.

Tel: 040 - 783 65
Mob: 0708 - 16 06 54
E-post: sir.ab@telia.com
fax: +46 (0)40 54 72 98

Jour dygnet runt

Svenska Flaggstänger
Kristinebergsvägen 55
238 37 Oxie

Kontakta oss

Sveriges bästa priser på flaggstänger!!
Kontakta oss redan idag för hjälp med din flaggstång!

Garanti EU-flaggstången levereras och monteras med 10 års garanti!